Termeni si conditii generale
Amenajare Port Containere Giurgiu


Acest document se aplica tuturor serviciilor convenite cu compania noastra, impreuna cu prevederile legale relevante si conventiile internationale aplicabile.
Acest document este completat cu alte legi si acte normative in vigoare, in masura in care nu contravin prevederilor legislatiei locale sau conventiilor internationale.


Avem dreptul de a contracta serviciile unui partener pe plan local sau din strainatate pentru a executa oricare din comenzile pe care le primim. In masura in care suntem raspunzatori pentru oricare dintre serviciile prestate de respectivul partener catre clientul nostru, raspunderea noastra in fata clientului nostru se limiteaza la raspunderea partenerului respectiv fata de noi. Nu se vor accepta niciun fel de termeni si conditii generale pe care le uziteaza clientul si, prin urmare, nu se va considera ca s-a convenit asupra lor, chiar in masura in care acesti termeni si aceste conditii nu contravin termenilor si conditiilor generale uzitate de noi. Acordurile colaterale verbale nu produc efecte.


Obligatiile noastre ce rezulta din acest raport contractual vor face in orice moment obiectul aderarii la si respectarii prevederilor statutare pe plan national si international si/sau cerintelor obligatorii In cazul in care apare un conflict intre prevederile contractuale si prevederile statutare si/sau cerintele obligatorii, prevederile statutare si/sau cerintele obligatorii vor prevala, chiar si in caz de dubiu. Fara a aduce atingere drepturilor noastre conform acestor termeni si conditii, responsabilitatea pentru respectarea legislatiei privind comertul international (interdictii si restrictii) revine clientului. Nu suntem obligati sa verificam daca sunt respectate prevederile din legislatia respectiva, iar responsabilitatea de a ne notifica referitor la orice restrictie sau interdictie cu privire la bunurile ce urmeaza sa fie expediate revine clientului, care ne va informa in timp util si in scris. Clientul are de asemenea obligatia de a ne garanta siguranta lantului de furnizare.


Este necesara o comanda distincta pentru transferul bunurilor periculoase conform ADR/RID/IMCO/DGR s.a.m.d., care trebuie acceptata de compania noastra. Bunurile periculoase trebuie ambalate si marcate astfel incat sa se respecte prevederile statutare si conventiile internationale referitoare la transportul, manipularea si depozitarea de bunuri, si trebuie insotite de setul necesar de documente. Marfurile cu un grad mare de risc nu ne pot fi predate. In special, urmatoarele bunuri nu vor fi acceptate in vederea transportului si/sau depozitarii: metale pretioase (nemarcate, marcate sau prelucrate in orice alt mod), bijuterii, pietre pretioase, bancnote, orice tip de titluri de valoare, documente sau acte, produse farmaceutice sensibile la modificarea de temperatura, arme si munitie, animale vii, precum si substante a caror depozitare face obiectul unor prevederi legale speciale (de exemplu, substante care prezinta un grad mare de risc de poluare a apelor).


Retururile de ambalaje in sensul legilor relevante, precum si recuperarea si/sau schimbul de paleti, cutii de paleti etc. sunt acceptate doar daca au fost convenite in mod expres si in scris. In cazul in care se furnizeaza servicii de transport in containere, contrastaliile vor fi facturate la ora sau la timpul cu care se depasesc cele doua ore acordate pentru incarcare si descarcare.


Ne rezervam dreptul de a modifica tarifele in orice moment fara preaviz.


Se aplica legile din Romania, exclusiv principiile de drept international privat. Locul jurisdictiei este convenit a fi Giurgiu, cu exceptia cazului in care exista prevederi legale contrare obligatorii care confera jurisdictie exclusiva altor instante de judecata. Ne rezervam dreptul de a ne indrepta impotriva clientului in fata oricarei alte instante de judecata permise de lege.

© 2020 A.P.C.D. - Terminal de Marfuri Generale si Containere in Zona Libera si Portul Giurgiu
Reverse Systems SRL